سهم وام‌ دولتی مسکن از قیمت آپارتمان چند درصد است؟...

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن معتقد است: در حال حاضر با توجه به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران،«نسبت وام خرید مسکن به قیمت آپارتمان» با احتساب وام ۱۶۰ میلیون‌تومانی صندوق یکم، به رقمی معادل ۵۳ ...