جولان دلال‌ها در بازار شکر

برخی‌ها با دلال بازی می‌خواهند قیمت‌ شکر را افزایش دهند تا سودی عایدشان شود.در همین رابطه قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه همزمان با ما، بخش خصوصی نیز اقدام به توزیع شکر می‌کند...