مسئولین زیر بار قطعی مدیریت شده برق نمی‌روند...

با وجود گرمای بی‌سابقه هوا در تابستان و تذکرهای مکرر مسئولین برای صرفه جویی در مصرف برق، در چند روز اخیر شاهد قطعی برق در مناطق مختلف تهران بوده‌ایم که این روند هر بار از طرف مسئولین به علت‌های مختلف...