برای جلوگیری از قاچاق برخی کالاها، کد اصالت صادر شده است...

محمد محمدی ،مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتگوی تلفنی برنامه ی سؤال رادیو گفت و گو تصریح کرد: در حال حاضر برای ۲ قلم از کالاهای خارجی که لوازم آرایشی و بهداشتی هستند از سوی سازمان غذا...