روزی 9 میلیون لیتر از قاچاق سوخت کم شد

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق سوخت آخرین وضعیت قاچاق سوخت را تشریح و تصریح کرد که میزان قاچاق سوخت در سال گذشته به نسبت سال قبلش روزانه ۹ میلیون لیتر کم شد و همچنین طی دو سال اخیر بیش از ۶۰ درصد از نظر...