اعلام آخرین زمان قطع شدن یارانه‌ها

نماینده مردم شبستر در مجلس یارانه‌ها را نوعی حمایت از گروه‌های هدف و اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواند و گفت: تا رسیدن به رشد سه درصد اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری هیچ طرحی برای کاهش و یا قطع یارانه‌ها اتفاق نخ...

حسین شریعتمداری: هر دو بیکارند اما این کجا و آن کجا؟!...

آقای رئیس‌جمهور، نگاهی به اطراف بیندازید! آیا رسیدگی به شرایط دشوار ۸ میلیون بیکار باید دغدغه‌ شما باشد یا خواسته یک مشت مرفه بی‌درد که از برگزار نشدن فلان کنسرت موسیقی خلاف اخلاق رگ‌های گردنشان بیرو...