عدم اجرای صحیح قوانین عامل افزایش قاچاق سازمان یافته...

دولت ها همواره تلاش می کنند تا سیاست های مشخصی را برای واردات کالاها اعمال کنند، اگرچه این سیاست ها باید به گونه ای باشد که ضربه ای به تولید و اقتصاد داخلی نزند اما تجربه نشان می دهد که این سیاست ها ...