معرفی گلوگاه کمبود شکر در کشور از زبان وزیر کشاورزی...

در روزهایی که بازار شکر دچار نوسان است و از سوی دولتمردان و فعالان بخش خصوصی دلایل متفاوتی در این باره مطرح می‌شود وزیر جهاد کشاورزی گفت: گلوگاه کمبود شکر در کشور، نبود کارخانه تولید قند در استان خوز...