کسب‌وکارهای فاوا نگران پایش سلیقه‌ای/فیلترینگ هوشمنداجراشد؟...

دولت یازدهم در مقابله با فیلترینگ به زعم خود سلیقه‎‌ای فضای مجازی و با شعار دسترسی حداکثری به ابزارهای ارتباطی، فیلترینگ هوشمندِ اجرا نشده در دولت‌های پیشین را بار دیگر در دستور کار قرار داد اما ساما...