از فیشهای نجومی تا اختلاس‌های تکراری

چند هفته پیش بود که مدیران بانک‌های رفاه، ملت، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ایران به دلیل دریافت حقوق‌های نجومی برکنار شدند اما این پایان کار نبود به‌طوری‌که علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت دیروز به دل...

گامهایی برای برخورد با فیش های نجومی

هم‌اکنون مطالبه عمومی برای مقابله با این پرداخت‌های نامتعارف در بین عموم مردم و مسئولین شکل گرفته است اما برای آنکه این مطالبه بی‌نتیجه و عقیم نماند باید به نکات مهمی توجه کرد و با رعایت آنها این مطا...