فرار از پاسخگویی با سیاسی کردن فیش های حقوقی...

نیمه اردیبهشت ماه امسال بود که انتشار تصویر فیش‌های حقوقی چندده میلیونی معاونان بیمه مرکزی، از سلسله پرداخت‌های نامتعارف در دولت پرده برداشت. بر اساس فیش‌های حقوقی تنها ۳ مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میل...

همیشه پای دولت قبل در میان است!

دولت با پاک کردن صورت مساله و بسنده کردن به این گفته که این پرداختی ها مصوبه دولت قبل بوده از مسوولیت خود شانه خالی کرده و این سوال را بی پاسخ می گذارد که آیا اگر این فیش های حقوقی رسانه ای نمی شد ای...

عبور از کنار یک بی عدالتی!

تامل به این نکته ضروری است که حقوق یک ماه این مدیران برابر با حاصل ۳۰ سال کار صادقانه یک کارگر است. آیا می توان به راحتی از این بی عدالتی گذشت؟ مگر خلاقیت، ابتکار و وجود آن مدیر تا چه میزان توانسته ب...

تعریف جدید برای تعیین دستمزدی منطقی و عادلانه...

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور می‌گوید: وقت آن است که برای اصلاح نظام دستمزد چاره‌ای بیاندیشیم چون شکاف بین دستمزد و تورم و توزیع نابرابر درآمدها، وضع معیشت کارگران را سخت کرده است. ...