اختصاص 4200 میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارکنان دولت...

سخنگوی دولت گفت: دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که کلمه نجومی هم به آن اضافه شد، حساس و مسئولانه وارد عمل شد. دولت ضمن تأسف و عذرخواهی از مردم، کسانی را که در این ارتباط حقوق‌های‌شان مورد نظر نبود با اس...

حقوق‌های نجومی، گوری است که دولتی‌ها کنده‌اند...

وطن امروز درباره افشای حقوق نجومی گزارش داده است:‌ فیش‌های حقوقی نجومی و نامتعارف، گوری است که دولتی‌ها و نزدیکان دولت در سال‌های اخیر با دست خودشان برای این روزهای خود کنده‌اند و امروز آنها چاره‌ای ...

ضرورت ورود مجلس به ماجرای حقوق‌ نجومی مدیران دولتی...

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نظارت و رسیدگی مجلس و کمیسیون‌ها به حقوق‌های نجومی باید استمرار داشته باشد، گفت: مدیران نظام اسلامی باید در سطح اقشار متوسط جامعه زندگی کنند. ...