حقوق‌های نجومی تخلف نبوده و این همه جنجال ندارد!!...

این روزنامه اصلاح‌طلب هم به دفاع از مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی پرداخته است: مخالفان دولت حسن روحانی هر روز برای او برگ تازه‌ای رو می‌کنند. شیب حملات به دولتش کار را به جایی رسانده است که کارگ...