هزینه تولید شمش فولاد کاهش یافت

به گفته یک فعال صنعت فولاد کشور یکی از عامل های تعیین کننده در بازار فولاد هزینه های تولید و قیمت تمام شده است که متاسفانه در ایران به دلیل نبود تکنولوژیهای روز این هزینه بسیار بالاست....

وزنه سنگین فولاد در کفه ترازوی صادرات غیرنفتی...

کشورهای پیشرو صنعتی جهان و صاحبان فناوری، با افزایش تولیدات خود در صنایع مختلف توانسته‌اند علاوه بر دستیابی به سود و ارزش‌افزوده قابل توجه، بازار مصرف بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در اختیار بگیر...