ایجاد ۱۳۰ هزار شغل IT تا پایان امسال

مهمترین خبرهای هفته جاری به خبر تشکیل بانک تعاون، ایجاد مرکز مهتاک، کاهش آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار، پیش بینی ایجاد ۱۳۰ هزار شغل در حوزه IT‌ و حل مشکل وثیقه تعاونی‌ها اختصاص داشت....

توسعه صنایع بدون رسوخ فناوری در آن امکان پذیر نیست...

معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه در اقتصاد کشور با یک ادبیات جدید به نام اقتصاد دانش بنیان روبرو هستیم،گفت: توسعه صنایع بدون رسوخ فناوری در آن امکان پذیر نیست....

سرقت سوئیسی گونه‌های زعفران ایران

زیستگاه گونه‌های منحصر به فرد زعفران از لحاظ رنگ و طعم، ایران است؛ اما سوئیسیها برای ثبت ژنومهای منحصر به فرد این گونه‌ها به نام خودشان اقدام کرده‌اند؛ به‌ این ترتیب درصورت کوتاهی دولت، چندی بعد برای...