حمایت از تولید با حرف نمی‌شود/بنگاه‌ها سیبل بانک‌ها شده‌اند...

رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه همه مسئولان صحبت از حمایت از تولید و افزایش آن می‌کنند ولی این موضوع صرفا با آرزو و خواسته محقق نمی‌شود گفت: نظام بانکی، بیمه و مالیات متاسفانه عمده فشار ...