جنگ زرگری نعمت‌زاده با سیف و ترکان

روزنامه جوان از اختلاف در تیم اقتصادی دولت خبر داده است:‌ وزیر صنعت با اشاره به واردات گسترده از مناطق آزاد و همچنین کاهش سهم صنعت از تسهیلات نظام بانکی حمله‌ای را علیه رئیس مناطق آزاد و رئیس کل بانک...