گمانه‌زنی‌ها درباره فریز نفتی روند حرکت بازار را معکوس کرد...

گمانه زنی ها درباره توافق احتمالی بر سر فریز نفتی کمک کرده تا قیمت نفت بار دیگر به رقم ۵۰ دلار در هر بشکه برسد. قیمت نفت خام آمریکا در طی کمتر از ۳ هفته از وضعیت کاهشی به وضعیت افزایشی تغییر حالت داد...

یک طرح شکست خورده دوباره روی میز

تا زمانی که قدرتهای نفتی خاورمیانه همچون عربستان، ایران و عراق در ثابت نگه داشتن سهم تولید خود و حتی افزایش با هم رقابت دارند طرح فریز نفتی مجددا با شکست مواجه خواهد شد....

رویاهای برباد رفته فریز نفتی

معاون نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب (آبفا) کشور گفت: کاهش هر یک درصد آب بدون درآمد به ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و این رقم در لایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور ۱۲ هزار میلیارد ریا...