مذاکرات ایران با اتریش و ایتالیا در صنایع تکمیلی پتروشیمی...

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی ایران از آغاز دور جدید مذاکرات ایران با دو شرکت معتبر از اتریش و ایتالیا به منظور توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، جذب سرمایه و تامین دانش فنی خبر داد. ...