مشکلات بانکی سد راه تولید

رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق با اشاره به انجماد بخش بزرگی از سپرده‌های بانکی که مانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند، گفت: در ۱۰سال گذشته متوسط رشد قیمت آب و برق تنها ۲،۵ برابر بوده و این در حال...