بحران آب به باور عمومی تبدیل شود

در میزگردی در همایش علل و راهکاری مقابله با بحران کمی و کیفی آب مطرح شد که بحران آب به باور عمومی تبدیل شود، ضمن اینکه یک ارگان بی‌طرف متولی تبیین میزان تراز آبی کشور شود. ...

دانشگاهیان دولت را در عمق فاجعه بحران آب توجیه کنند...

دبیر همایش علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی آب کشور گفت: اولویت کار دانشگاهیان باید این باشد که دولت را از عمق مشکل بحران آب آگاه کنند و در این صورت است که دولت می‌تواند کار خود را به درستی...