پرواز دوباره فرش ایرانی

فرش ایرانی رؤیایی زیباست. رؤیایی که تار و پود آن با تحریم‌ها از هم پاشید. اگرچه بسیاری یارانه‌ها را نیز یکی از عوامل از بین رفتن صنایع خانگی از جمله فرش عنوان می‌کنند. با این همه شیشه کدر این رؤیا چن...

سوگواری تاجران برای فرش ایرانی!

کارگران، فرش‌های دستبافت را روی دوش، دست یا گاری‌ جابه‌جا می‌کنند. حجره‌داران در راسته‌ی بازار یا در حال گپ زدن هستند و یا داخل حجره‌هایشان تیترهای جذاب روزنامه‌ها را درباره برجام مرور می‌کنند. همه‌ی...