اگر دولت از رکود عبور کرده مردم را هم عبور بدهد...

دبیرکل جبهه پیروان گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر معرفی ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریست را غلط زیادی آمریکا دانست و گفت: این مسئله نشان دهنده گنده‌گویی آمریکا در لفظ و کلام است و آ...