بازار در انتظار ارزان شدن لبنیات

درحالی نرخ شیرخام دامداران و مواد بسته‌بندی کارخانجات صنایع لبنی کاهش یافته و دامداران به نشانه اعتراض به این کاهش قیمت شیرخام خود را دور می‌ریزند اما نرخ نهایی فرآوده‌های لبنی برای مردم کاهش نیافته ...