تشکیل کمیته فنی پروژه‌های زیر ساختی ایران و ایتالیا...

قائم مقام وزیر راه‌ با اشاره به همکاری ایران و ایتالیا در پروژه‌های زیرساختی، گفت: راه‌اندازی مرکز تست در راه‌آهن را با ایتالیایی‌ها دنبال می‌کنیم که قرارداد این پروژه در حال نهایی شدن است؛ با راه‌ان...