مقایسه ای بین انقلاب رنگی 88ایران وانقلاب رنگی کشورهای دیگر...

در حال حاضر که ابعاد جنایات و خیانتهای فتنه گران در سال ۸۸ در برخی از امور برای مردم و مسئولان مشخص شده است نگاهی به تصاویر و شباهت های اقدام فتنه گران در سال ۸۸ با سایر کشورها خالی از لطف نیست. ...

پله ای که فتنه گران ساختند اما روحانی از آن بالا رفت...

اول از همه شاید لازم باشد پیرامون فراز و فرود ارتباط یک آقازاده با خبرنگار ضد انقلاب و فراری، تامل کنیم. پاییز سال ۹۱ این خبرنگار طی گفتگویی تصویری سخنان قابل تاملی در زمینه فعالیت های آقازاده جنجالی...

تهدید نرم و براندازی خاموش؛ شگرد شناخته شده فتنه گران...

جریان شکست خورده و اقلیت سعی می کند که با آوردن مردم به کف خیابان، کوچه و بازار یک جمعیت کم را با استفاده از قدرت رسانه اکثریت، بطلان جریان را حق جلوه دهد و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. این ...

هنوز هم برخی از فتنه گران در نظام ما مسئولیت دارند...

شکل گیری فتنه مجلس ششمی ها که با جوسازی آنها در انتخابات، تخلفات و تقلبات گسترده ای صورت گرفت هم موجب شد تا شورای نگهبان نتواند انتخابات تهران را تائید کند اما در نهایت انتخابات این شهر با حکم حکومتی...