اوج فتنه‌ها علیه نظام اسلامی مربوط به سال ۸۸ بود...

دشمنان نظام اسلامی از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی حوادث تلخ و دردناکی را به این نظام تحمیل کردند و فتنه و فتنه انگیزی مهمترین حربه دشمن برای مقابله با حرکت پرشتاب انقلاب اسلامی بوده است اگرچه دش...