یک آمار فاجعه در حوزه آب

اعداد و ارقامی که هر روز از وضعیت آبی کشور منتشر می شود نگران‌کننده‌تر از روز قبل است و این موضوع را در ذهن تداعی می‌کند که به روز های سخت آبی ایران نزدیک می‌شویم. ...