دسترسی آمریکا به شتاب ایران

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت در حالی قرارداد با شرکت آمریکایی SAS را با واسطه تائید کرده که گوشزدهای لازم در زمینه‌های بانکی به بانک مرکزی از سوی مسئولان ذی‌ربط صورت گرفته است. ...