اختصاص۲میلیون یورو برای”پیشبرد برنامه‌های مشارکتی با ایران”...

وزیر کشاورزی رومانی از اختصاص ۲ میلیون یورو بودجه برای پیشبرد برنامه‌های مشارکتی با ایران خبر داد و گفت: تولید کنندگان ایران به شرط رعایت استانداردهای آفت‌کش‌های شیمیایی محصولات کشاورزی می‌توانند از ...