نمره کارشناسان به تیم اقتصادی کابینه/ رکود عمیق‌تر می‌شود...

فعالان اقتصادی نگران عمرمفید باقیمانده دولت هستند که چطور سپری شود. آنها می‌گویند از نیمه دوم سال سایه سنگین رقابت‌های انتخاباتی بر اقتصاد خواهد بود و بنابراین رکود در اقتصاد عمیق‌تر می‌شود. ...