تراریخته‌ و قرارداد جدید نفتی مصادیق مهم‌ نفوذ توسعه‌گرایی...

کارشناس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در بررسی عدم توازنهای فرهنگی حادّ کشور با اعلام اینکه ۴ هزینه فروپاشی خانواده را به یک‌بار هزنیه حفظ آن ترجیح می‌دهیم ، به تشریح مصادیق نفوذ در لایحه برنامه ششم توس...

«تراریخته» خطرناکترین حکم ۷۰ سال اخیر در برنامه‌های توسعه...

دبیر شورای راهبردی الگوی توسعه اسلامی ایرانی با بیان اینکه «تراریخته خطرناکترین حکم در طول هفتاد سال اخیر در برنامه‌های توسعه است» تصریح کرد «اگر محصولات تراریخته وارد کشور شود باید منتظر سونامی سرطا...