آخرین خبرها از خرید هواپیما

مقامات ایرانی از آخرین وضعیت قراردادهای خرید ایرباس و بوئینگ گزارش دادند؛ گزارش‌هایی که از پیشرفت روند تنظیم قراردادهای نهایی خرید این هواپیماها حکایت دارد. ...