شکر باز هم گران شد/هرکیلو شکر در عمده‌فروشی ۳۰۷۰ تومان...

عضو هیئت مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت هر کیلوگرم شکر در چند روز گذشته با افزایش مجدد روبرو بوده است گفت: نرخ این محصول در بنکداری‌ها به ۳۰۷۰ تومان رسیده است و شرایط دریافت ا...