۱۲ نفتکش به شرکت‌های خارجی اجاره دادیم...

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش از اجاره ۱۲ فروند کشتی به شرکت‌های خارجی خبر داد و با بیان این‌که ظرفیت ناوگان نفتکش به ۱۵.۵ میلیون تن افزایش یافته است، گفت: شرکت ملی نفتکش جایگاه بزرگترین کشتیرانی نفتی جهان...