تعطیلی ارج تصمیم مجمع بود

دبیرانجمن لوازم خانگی با اعلام اینکه تعطیلی امروز کارخانه ارج وضعیت نامناسب صنعت لوازم خانگی کشور را نشان می‌‌دهد گفت: در صورت عدم حمایت از تولید کننده داخلی در آینده نشان های وارداتی بازار را قبضه خ...