پاسخ مدیر عامل اپراتور دوم به منتقدان اجرای یک طرح...

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در پاسخ به انتقاداتی که درباره‌ شیوه اجرای طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه مطرح می‌شود، گفت: به نظر این انتقادات کمی بی‌انصافی است. این طرح می‌توانسته از زمان تولد...