واکاوی شرایط بورس در روزهای پر تنش

روزهای گذشته بازار سرمایه روند نامطلوبی را پشت سر گذاشت، به طوری که شاخص کل در مدت کوتاهی بیش از ۴۰۰۰ واحد افت کرد. یکی از فعالان بازار سرمایه محقق نشدن انتظارات سرمایه گذاران، نبود تنوع در ابزارهای ...