نیروگاهی که الگوی اقتصاد مقاومتی شد

تشکیل سه ضلع صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان موجب شده تا نیروگاه کرمان بتواند با تأمین نیازها از درون استان خود، به‌عنوان یک الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش بهره‌برداری صنعت نیروگاهی ایران شناخته شود...