امید اقتصاد نا امید شد

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه اگر دولت به وضعیت اقتصادی کشور و رفع رکود توجه نکند، تولید نابود می‌شود، گفت: اواخر سال۹۴ امیدی در جامعه ایجاد و جنب و جوشی شکل گرف...