امید به غرب برای نجات اقتصاد واهی است

نماینده ادوار مجلس گفت: سیاست‌های فعلی اگر ادامه پیدا کند با توجه به شرایط موجود و در آینده‌ای نه چندان ایران تبدیل به یک کشور وارد کننده مطلق و صد‌در صدی خواهد شد و تولید عملا از رده خارج می‌شود. ...