تاثیرات کالاهای قاچاق بر تقاضا

مصرف در شکل نهایی خود به‌عنوان هدف تولید و توزیع مطرح است که تغییرات آنها تاثیر قابل توجهی بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی از قبل «سطح تولید»،«پس‌انداز»، «اشتغال»، «بیکاری» و«تورم» باقی خواهد گذاشت. از...