عرضه و تقاضا قیمت گوسفند عید را تعیین خواهد کرد...

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره‌بار با اشاره به اینکه نرخ هر کیلوگرم دام زنده در مراکز عرضه بهداشتی دام براساس وضعیت عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، گفت: نرخ فعلی هر کیلوگرم دام زنده در مراکز ثابت عرضه ...