منصوب وزیر اقتصاد در بیمه ایران نیامده 300 میلیون وام گرفت...

وطن امروز نوشته است: در تازه‌ترین اسناد به دست آمده از بیمه ایران، حکمی از سوی وزیر اقتصاد برای فردی به نام عبدالحسین امینی به امضا رسیده که وی را به عنوان عضو علی‌البدل هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اد...