حمایت از تولید ملی را جِدّی بگیرید

حمایت از تولید ملی را جِدّی بگیرید

اقتصادپرس: کاریکاتوریست جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آخرین کاریکاتور خود با شعار “#حمایت از #تولید_ملی را جِدّی بگیرید…” با بیان “مسئولین دولتی که به فکر نیستند. خود ما باید اقدا...