آماده اعلام آدرس عرضه‌کنندگان سموم پرخطر به محیط زیست هستیم...

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: فروشگاه‌های معدودی که اقدام به عرضه سموم نامناسب و پرخطر می‌کنند امکان برخورد سریع و بستن آنها وجود ندارد که لازم است قوه قضائیه و محیط زیست در این خصوص بررسی‌های مجددی ن...

بدون مشارکت کشاورزان مدیریت آب امکان‌پذیر نیست...

معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی در میزگرد بررسی سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت مشارکتی آب، توانمندی و مزیت‌های حضور بخش خصوصی در گسترش این الگو گفت: استان گلستان تجربه گرانبها و طولانی و موفق در ا...

بخش خصوصی برای مقررات کشاورزی پیشنهاد ارایه دهد...

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: در زمینه قوانین و مقررات بخش کشاورزی و قانون آب وفاقی میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست حاصل نشده و بهتر است بخش خصوصی و اتاق بازرگانی وارد عمل شود....