کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیر پرداخت مطالبات چغندرکاران شد...

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیگیر پرداخت مطالبات چغندرکاران هستیم و برای بررسی این موضوع از وزیر جهادکشاورزی برای حضور در کمیسیون دعوت به عمل آمد گفت کارخانه‌های قند و شکر تنه...