قاچاق و افزایش تقاضا عامل گرانی لیموترش/ ناظران پیگیری کنند...

در شرایطی که براساس آمار وضعیت موجود بازار لیموترش قیمت این محصول از تولید تا مصرف حدود پنج برابر شده است، نایب رییس اتحادیه باغداران قاچاق، افزایش تقاضا، کاهش نسبی تولید و سودجویی عده اندکی در بازار...