مذاکره با یک شرکت اروپایی برای فاینانس پارسیان...

مدیرعامل پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس از مذاکره با یک شرکت اروپایی برای اجرا و تامین مالی طرحهای پتروشیمی در منطقه پارسیان استان هرمزگان خبر داد و گفت: تا پایان امسال قرارداد با این شرکت با حجم مالی ٢٠٠...