مصرف برق وارد محدوده قرمز شد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی وضعیت تولید و مصرف برق در سال ۹۵ حساس تر از سالهای گذشته دانست و مدیرعامل توانیر از لزوم مدیریت مصرف برق توسط مردم به منظور جلوگیری از بروز خاموشی خبر داد. ...